Volontärer

Volontärer

Välkommen till en sida som har samlat en del hjälporganisationer som du kan bli volontär åt.
Det är bra med frivilligt arbete för samhället och en volontär kan hjälpa många. Kolla gärna in vilka hjälporganisationer vi stödjer.

Vilka former av stöd finns det för en volontärtjänst?

I vårt arbete tar vi inga risker, vi vill att alla volontärer ska vara försäkrade av organisationen. Dessa är några vanliga uttalanden från frivilligorganisationer. Ofta finns det en uppfattning om att organisationen är väl ihopsatta och sedan visar det sig att de en dag inte håller ihop utan splittrar och det kan i vissa fall bero på en person. Våra volontärarbeten ger, förutom allmän information såsom kostnadsersättningar och skatter. Vi erbjuder bland annat rådgivning till frivilligorganisationer. Centrum för volontär kan tillexempel hjälpa till med inrättandet av en frivillig politik för din organisation och ge dig råd om det rätta sättet att styra ditt volontärarbete. Eftersom stödpunkter har åtagit sig att göra konkreta överenskommelser med volontärer kan detta ge motsatt effekt vad många tror. Utarbetandet leder oftast till ett frivilligt avtal som faktiskt ger klarhet och kontinuitet. Volontärer vet  var de står. När det finns tydliga villkor och på papper, är det lättare för båda parter att tala ut när något inte går enligt plan. Det är trevligt när en person inom organisationen följer frivilligt och regelbundet de sammansatta regler och genomför intervjuer med nya medlemmar. Stödpunkten har åtagit sig att goda arbetsförhållanden och betonar vikten av en skuld och olycksfallsförsäkring för volontärer.